Rekonstrukce LimaStav

Renovace bytových jednotek

Veškeré úpravy konstrukcí včetně rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI), ústředního topení a plynu
opravy, výměny povrchů.

Renovace ZTI / Renovace kotelen / Elektrorozvody

Renovace rodinných domů

Kompletní program pro veškeré rekonstrukce jednotlivých prvků domu.

Lité drátkobetony

Provedení velkoplošných povrchů rovinných i spádových pro náročné využití, v minimálních tloušťkách 100 mm z materiálů dle zátěže zamýšleným provozem.

Asfaltové povrchy

Podkladní konstrukční vrstvy

Návrh konstrukční nosné skladby dle zátěže zamýšleným provozem úprava jakýchkoliv nezpevněných ploch pro budoucí kryt chodníků, komunikací.

Obrubníky

Obrubníky k vymezení chodníků, komunikací a jiných ploch | doporučení vhodného typu obrubníku, | přizpůsobení výšky a spádu dle terénu.

Odvodnění ploch

Odvodnění zpevněných ploch vhodným způsobem.

Zámková dlažba

Zpevnění a odvodnění blátivé nebo konstrukčně nevyhovující plochy. Kompletní dodávka zpevněných pochozích a pojízdných ploch.