Dokončení staveb LimaStav 

Omítky

Nové i opravy, s doporučením materiálu podle druhu fasády.

Výplně otvorů

Dodávka a montáž oken, dveří, výkladů, sekčních vrat, výklopných vrat, automaticky posuvných dveří.

Podlahové konstrukce

Program dodávek podlahářských prací s návrhem druhu materiálu
dle tloušťky konstrukce, zatížení a charakteru prostoru
lité betony | drátkobetony | nivelizační stěrky

Obklady a dlažby

Úprava povrchu konstrukcí – obklady, dlažby

Sádrokartonové konstrukce

Zhotovení sádrokartonových konstrukcí včetně návrhu na využití prostoru.

Terénní úpravy

Realizace zpevněných a zatravněných ploch včetně vypracování projektové dokumentace.

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce všech povrchů, volba nejvhodnějších malířských barev a nátěrových hmot podle podkladu.