kontaktní
formulář

Renovace bytových jednotek

veškeré úpravy konstrukcí včetně rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI), ústředního topení a plynu

opravy, výměny povrchů

Renovace ZTI / Renovace kotelen / Elektrorozvody

Renovace rodinných domů

rkompletní program pro veškeré rekonstrukce jednotlivých prvků domu

Lité drátkobetony

provedení velkoplošných povrchů rovinných i spádových pro náročné využití, v minimálních tloušťkách 100 mm z materiálů dle zátěže zamýšleným provozem

Asfaltové povrchy

Podkladní konstrukční vrstvy

návrh konstrukční nosné skladby dle zátěže zamýšleným provozem

úprava jakýchkoliv nezpevněných ploch pro budoucí kryt chodníků, komunikací

Obrubníky

obrubníky k vymezení chodníků, komunikací a jiných ploch

doporučení vhodného typu obrubníku,

přizpůsobení výšky a spádu dle terénu

Odvodnění ploch

odvodnění zpevněných ploch vhodným způsobem

Zámková dlažba

zpevnění a odvodnění blátivé nebo konstrukčně nevyhovující plochy

kompletní dodávka zpevněných pochozích a pojízdných ploc

DOKONČENÍ STAVEB

DODÁVKY NA KLÍČ

PŮDNÍ VESTAVBY

REKONSTRUKCE